خدمات

01

پیش از فروش ​

•نیازسنجی بازار توسط تیم های متخصص فنی و بازاریابی
•مشاوره راه اندازي و طراحی خط توليد
•مشاوره و اجراي واحد تصفيه آب و آزمايشگاه هاي شيميايي و ميکروبی
•پیشنهاد فرمولاسیون محصول و تهیه مواد اولیه
•مشاوره و طراحی برند و برچسب و بطری

02

هنگام فروش

•بازديد مشتری از کارخانه و مشاهده عملکرد دستگاه
•تبادل نظر و دریافت نکته های سفارشی برای هماهنگ سازی دستگاه با نیاز مشتری
•عقد قرارداد

03

پس از فروش

•بازديد مشتری از کارخانه و مشاهده عملکرد دستگاه
•تبادل نظر و دریافت نکته های سفارشی برای هماهنگ سازی دستگاه با نیاز مشتری
•عقد قرارداد